Български
English

Паспорт (ДУБЛИКАТ)

Процедура за издаване на Дубликат на паспорт на кон.

1. Съгласно разпоредбите на гл. 5, чл. 16 параграф 1 от Регламент 504/2008/ЕС когато оригиналният документ е изгубен, но самоличността на еднокопитното животно може да се установи основно чрез кода, предаван от транспондера, или въз основа на алтернативния метод и има налична декларация за собственост, органът издател, както е посочено в член 4, параграф 1, издава дубликат на идентификационния документ, в който се споменава уникалният доживотен номер, като обозначава ясно документа като такъв („дубликат на идентификационен документ“).

В такива случаи еднокопитното се класифицира в част II от раздел IX на дубликата на идентификационния документ като непредназначено за клане с цел човешка консумация.

Данни относно издадения дубликат на идентификационния документ и класификацията на еднокопитното животно в раздел IX от него се вписват чрез позоваване на уникалния доживотен номер във ВетИС.

2. Заявлението се попълва от собственика на коня и оторизирания ветеринарен лекар, идентифицирал коня.

3. Цената на дубликата на паспорта е 30 лв.

Заявление за издаване на ДУБЛИКАТ на паспорт

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.