Български
English

Регистрация на новородено конче

- За регистрация на новородено конче собственика подава заявление до Асоциацията.

 

 - Заявлението следва да бъде подадено в двуседмичен срок от датата на раждане на кончето.

 

 - Подаването може да стане по факс, по e-mail или по пощата до офиса на Асоциацията.

 

 - Първоначалната регистрация на кончето е безплатна.

 

 

 

Заявление за регистрация на новородено конче

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.