Български
English

Резултати 2014

Български Спортен Кон - Резултати

Име на коня Въз- Съдия Среден
раст 1 2 3 4 5 6 7 резултат
1 НАУТИКА 2.5 8.13 7.35 7.10 7.28 7.45 7.15 7.408
Типичност 8 7 6.5 7.5 7.5 7 7.25
Телесни измерения 8 8 8 8 8 8 8.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5 6.5 6.83
Качества на движения: 8.125 7.25 7 6.375 7.25 7.25 7.208333333
1.Коректност на твърд терен 8 6.5 7 6 7.5 7 7.00
2.Ход 7 7 6.5 6.5 6.5 7 6.75
3.Тръс 8.5 7.5 7 6.5 8 8 7.58
4.Галоп 9 8 7.5 6.5 7 7 7.50
Свободен скок : 9 8 7.5 8 7 7 7.75
1. Техника 9 8 7.5 8 7 7 7.75
2. Сила 9 8 7.5 8 7 7 7.75
2 АРЕНА 2.5 6.73 6.93 6.60 6.75 6.68 6.85 6.754
Типичност 6 7 6 6.5 5.5 6.5 6.25
Телесни измерения 8 8 8 8 8 8 8.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 5.5 6.5 6 6 7 7 6.33
Качества на движения: 6.875 6.625 6.5 6.75 6.625 6.75 6.6875
1.Коректност на твърд терен 6 7 6.5 6.5 6.5 7.5 6.67
2.Ход 6 6 6.5 6 6.5 6.5 6.25
3.Тръс 7.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.75
4.Галоп 8 7 6.5 7.5 7 6.5 7.08
Свободен скок : 7.25 6.5 6.5 6.5 6.25 6 6.50
1. Техника 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6.58
2. Сила 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6.42
3 КАЛОЯН 2.5 6.50 6.75 6.48 6.73 6.80 6.43 6.613
Типичност 6 7 6 7 7 6 6.5
Телесни измерения 6 6 6 6 6 6 6.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 6 6.5 6 6.5 6.5 6 6.25
Качества на движения: 6.75 6.5 6.625 6.625 7 6.625 6.6875
1.Коректност на твърд терен 6 6 6.5 6.5 7.5 7 6.58
2.Ход 6 6.5 6 6 7 6 6.25
3.Тръс 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.67
4.Галоп 7.5 7 7.5 7.5 7 7 7.25
Свободен скок : 7.75 7.75 7.75 7.5 7.5 7.5 7.63
1. Техника 8 7.5 7.5 7 7 7 7.33
2. Сила 7.5 8 8 8 8 8 7.92
4 КОНДОР 2.5 6.75 6.48 6.65 6.55 6.65 6.40 6.579
Типичност 7 6.5 6.5 7 6 6 6.5
Телесни измерения 6 6 6 6 6 6 6.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.42
Качества на движения: 7 6.375 6.75 6.25 7.25 6.5 6.6875
1.Коректност на твърд терен 7 6 6.5 6 7.5 7 6.67
2.Ход 6.5 6.5 7 6 7.5 7 6.75
3.Тръс 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6.42
4.Галоп 7.5 6.5 7 6.5 8 6 6.92
Свободен скок : 7.75 7 7.5 7 7.5 7 7.29
1. Техника 7 7 7.5 7 8 7 7.25
2. Сила 8.5 7 7.5 7 7 7 7.33
5 ЧЕРОГЕЯ 2.5 6.68 6.75 6.38 6.33 6.28 6.60 6.500
Типичност 8 7.5 7 7 7 7.5 7.333333333
Телесни измерения 4 4 4 4 4 4 4.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 7 7.5 7 7 7.5 7 7.17
Качества на движения: 6.625 6.75 6.875 6.375 6.625 7.25 6.75
1.Коректност на твърд терен 6 6 6.5 6 6 7 6.25
2.Ход 6.5 7 7 6.5 7 7 6.83
3.Тръс 7 6.5 7 6 6.5 7.5 6.75
4.Галоп 7 7.5 7 7 7 7.5 7.17
Свободен скок : 7.75 8 7 7.25 6.25 7.25 7.25
1. Техника 8 8 7 7.5 6.5 7.5 7.42
2. Сила 7.5 8 7 7 6 7 7.08
6 ПОДИУМ 2.5 6.25 5.65 5.55 5.50 5.23 5.23 5.567
Типичност 6 6 6 6 4 5 5.5
Телесни измерения 4 4 4 4 4 4 4.00
Екстериор/I,II,III раздел/ 6 6 6.5 6 7 6 6.25
Качества на движения: 7.5 6.25 6 6.25 6.125 6.125 6.375
1.Коректност на твърд терен 6 6 6.5 6.5 7 6 6.33
2.Ход 7 6.5 6 6 5.5 6.5 6.25
3.Тръс 8.5 6 6 6 6 6 6.42
4.Галоп 8.5 6.5 5.5 6.5 6 6 6.50
Свободен скок : 7.75 6 5.25 5.25 5 5 5.71
1. Техника 8.5 6 5.5 5.5 5 5 5.92
2. Сила 7 6 5 5 5 5 5.50
Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.